Harmonieorkest in Ooststellingwerf. Een samenwerking tussen Muziekvereniging Oosterwolde en Brocante Oldeberkoop
06 - 33749367 (Oosterwolde) of 06 - 10 59 91 84 (Oldeberkoop)