De stichting heeft ten doel het versterken en stimuleren van kunst en cultuur
Evertsmaad 24
8431TC Oosterwolde